Църква на адвентистите от седмия ден

Църквата на адвентистите от седмия ден в град Добрич е част от голямото семейство на църквите на адвентистите от седмия ден в България и по света.
Наименованието ЦАСД въплъщава в себе си две библейски доктрини:
Учението за Второто идване на Исус Христос и Божия морален закон, част от който е четвъртата заповед - специалното отношение към съботния ден.


Видео архив

Гледайте записи на любими проповеди и богослужения

Богослужение на живо

Гледайте нашите богослужения на живо

Социални медии

Следете ни в нашия канал в Youtube

Последни предавания


"Най-добрата евангелизация"

Говорител:п-р Христо Генчев
08.09.2017г. 19:00ч.

"Тора"

Говорител:Живко Гавраилов
02.09.2017г. 18:00ч.

"Вие сте виделината на света"

Говорител:п-р Павел Кънев
02.09.2017г. 11:00ч.