Църква на адвентистите от седмия ден

Църквата на адвентистите от седмия ден в град Добрич е част от голямото семейство на църквите на адвентистите от седмия ден в България и по света.
Наименованието ЦАСД въплъщава в себе си две библейски доктрини:
Учението за Второто идване на Исус Христос и Божия морален закон, част от който е четвъртата заповед - специалното отношение към съботния ден.


Видео архив

Гледайте записи на любими проповеди и богослужения

Богослужение на живо

Гледайте нашите богослужения на живо

Социални медии

Следете ни в нашия канал в Youtube

Последни предавания


Как да служим

Как да служим

Говорител:Стоян Петков
05.08.2017г. 11:00ч.

Без заглавие

Без заглавие

Говорител:Стоян Петков
04.08.2017г. 19:00ч.

Говорител:Христо Генчев
15.07.2017г. 11:00ч.